Avízo Katolíckych novín č.27/2019

Reportáž týždňa
Pozýva na návštevu Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre.

Duchovná obnova
Katolícke noviny približujú duchovný odkaz svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda.

Téma
Spomína na talianskeho režiséra Franca Zeffirelliho, ktorý okrem iného natočil seriál Ježiš Nazaretský.

Reportáž
Pozýva do farnosti Svinica, ktorá sa nachádza približne 20 kilometrov na východ od Košíc.

Mladým
Rubrika približuje putovanie pešo aj na bicykli s jezuitmi do Levoče.

Putujeme za Máriou
Katolícke noviny ponúkajú úryvok z diela Ivana Chalupeckého Mariánska hora v Levoči.

Vložiť komentár