Avízo Katolíckych novín č.21/2019

Reportáž týždňa
Katolícke noviny prinášajú reportáž z farností Kukučínov a Hontianska Vrbica, kde už pätnásť rokov pôsobí farár Eduard Pecha.

Duchovná obnova
Približuje úctu k Panne Márii ako Pomocnici kresťanov.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s Oľgou Kroupovou, ktorej mama vymodlila obrátenie.

Z domova
Katolícke noviny informujú o poslednej rozlúčke s Danicou Olexovou, ktorá zahynula 10. marca pri leteckom nešťastí v Etiópii.

Téma
Vysvetľuje, prečo sú naše chrámy veľmi rozmanité.

Kultúra
Predstavuje tohtoročnú laureátku Ceny Fra Angelica, jazykovedkyňu Máriu Pisárčikovú.

Vložiť komentár