Farské oznamy 3. veľkonočný týždeň rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. veľkonočnom týždni rok C
6.5 – 12.5.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
6.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna a Ondrej a brat Ján a Mária Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
Utorok
7.5.2019
18:00
Vígľaš
+ Anna, Matúš, Ondrej a Matúš Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda
8.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Parobeková, 5.výr. Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
9.5.2019
18:00
Vígľaš
+ Ján a Emília Budáčoví a starí rodičia z oboch strán Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok
10.5.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 30 rokov života Mareka Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
Sobota
11.5.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Peter, nedožitých 50 rokov Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
12.5.2019
8:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 4. Veľkonočná nedeľa
Prvé sv. prijímanie vo Vígľaši
10:00
Vígľaš
+ Lucia Vetráková, 1. výr.
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť
  • Na budúcu nedeľu bude prvé sv. prijímanie pre deti zo Vígľaší. Sv. omša bude o 10:00 vo Vígľaši a 8:00 vo Zvolenskej Slatine. Modlime sa drahí bratia a sestry za tieto deti, aby uvedomele a s radosťou prijali prvý krať Ježiša v podobe Eucharistie do svojho srdca.
  • Zapisujem všetky úmysly sv. omší na budúci polrok teda do konca roka.
  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na príprave a slávení prvého sv. príjímania. Úprimné Pán Boh zaplať.
  • Chcem sa poďakovať sponzorovi pani Soni Straňákovej, ktorá darovali deťom na prvé sv. prijímanie krásne a hodnotné darčeky. Úprimné pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na náš kňazský seminár. Všetkým darcom úprimne pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár