Avízo Katolíckych novín č.18

Téma týždňa
Katolícke noviny si pripomínajú osobnosť pátra vincentína Jána Hutyru, ktorého životnému odkazu sa nedávno venovala konferencia v Nitre.

Duchovná obnova
Pri príležitosti sviatku svätého Jozefa, robotníka, sa venuje téme práce, ktorá musí mať korene.

Téma
Rubrika prinášajú rozhovor s Máriou Kopáčikovou z Katedry ošetrovateľstva na Katolíckej univerzite v Ružomberku o pôrodných asistentkách aj o tom, aká dôležitá je odbornosť a ľudskosť pri pôrode.

Z domova
Kniha Faust od J. W. Goetheho, ktorú vydal v roku 2018 Spolok svätého Vojtecha získala v 27. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska hlavné ocenenie – Cenu Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy.

Téma
Predstavuje Američana Davida Reichardta, ktorý sa v Bratislave venuje turistickému apoštolátu.

Kultúra
Prináša rozhovor s organistkou Zuzanou Ferjenčíkovou.

Vložiť komentár