Avízo Katolíckych novín č.15

Z domova
Slovensko sa 6. apríla vo Zvolene rozlúčilo s jednou z najväčších osobností našej Cirkvi aj Rehole dominikánov Akvinasom Jurajom Gaburom OP.

Duchovná obnova
Zameriava sa na pašie ako vášnivé utrpenie.

Reportáž týždňa
Katolícke noviny predstavujú farnosť Cífer.

Téma
Prináša inšpirujúci príklad prijatia bolesti, ktorý nám zanechal český dominikán Patrik František Kužela.

Jubileum KN
Približuje osobnosť prvého redaktora Katolíckych novín Šimona Klempu.

Listáreň
Odpovedá na otázku, ako sa stavia Cirkev k filmu Posledné pokušenie Krista;

Téma
Vysvetľuje, prečo na niektorých výtvarných zobrazeniach má Kristus na kríži oblečenú dlhú tuniku.

Vložiť komentár