Farské oznamy 3. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. pôstnom týždni rok C
25.3 – 31.3.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
25.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Zuzana Hanulíková, 1.výr. Zvestovanie Pána (sl)
Utorok
26.3.2019
18:00
Vígľaš
+ manžel Ján a rodičia Utorok po 3. pôstnej nedeli
Streda
27.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá Streda po 3. pôstnej nedeli
Štvrtok
28.3.2019
18:00
Vígľaš
+ Jozef, 2.výr. Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Piatok
29.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Piatok po 3. pôstnej nedeli
Sobota
30.3.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Slavomír Streda a za zdravie a PB pre rodiny Fábriovú, Stredovú, Petrincovú a Záchenskú Sobota po 3. pôstnej nedeli
 Nedeľa
31.3.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 4. pôstna nedeľa C

Nedeľa Radosti

9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 10 rokov života Richarda a 5 rokov Filipa
  • V pôste budú bývať krížové cesty. Budú sa ich modliť konkrétne skupiny. Krížové cestu budú viesť ružencové spoločenstvá, rodinné spoločenstvá, deti, matky a ženy, muži a otcovia. Rozpis je vzadu na stolíku, preto vás prosím, zapíšte sa kto bude v danej skupine viesť krížovú cestu – kto bude za ňu zodpovedný. Časy krížových ciest budú štvrtok 17:15 vo Vígľaši a v piatok 17:15 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Piata katechéza prvoprijímajúcich detí bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 27.3.2019 o 18:45 na fare a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 28.3.2019 o 18:45 v kostole vo Vígľaši. Katechéza bude trvať 45 min. Celkový harmonogram prípravy ako aj dátum prvého sv. prijímania nájdete na nástenke a na faraslatina.sk.
  • Oznam Biskupského úradu v Banskej Bystrici o presune seminára v Badíne:
    Drahí veriaci – bratia a sestry!
    Vzhľadom na nízky počet našich seminaristov a znižujúce sa finančné dotácie z univerzity, budú naši badínski seminaristi od akademického r. 2019/2020 študovať a formovať sa na kňazskú vysviacku v kňazskom seminári v Nitre.  Do r. 2002 bola prevádzka nášho kňazského seminára plne financovaná zo štátneho rozpočtu. Ale po zákonnej úprave financovania seminárov v r. 2002 a 2007 muselo už aj biskupstvo dotovať prevádzku seminára. V súčasnosti je mesačný príspevok biskupstva na chod seminára takmer 20.000,- € mesačne. Súčasný počet seminaristov v Badíne je len 23 a stále klesá (pritom badínsky seminár je projektovaný pre 120 seminaristov). Počas návštevy slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme (r. 2015) viaceré rímske kongregácie odporúčali biskupom zlučovať „malé“ semináre. V málo početných seminároch chýba totiž konkurenčné akademické prostredie, čím klesá kvalita vzdelávania aj duchovnej formácie, a prevádzkovanie „malých“ seminárov je značne neefektívne. Drahí bratia a sestry! Ďakujeme z úprimného srdca všetkým vám, ktorí ste náš seminár obetavo stavali a podporovali, lebo toto dielo prináša veľké Božie požehnanie pre celé biskupstvo. Budovu seminára v Badíne si zachováme a budeme ju využívať najmä na duchovné účely, kde budete môcť prichádzať aj vy. Zároveň vás úprimne prosíme o modlitby a podporu našich seminaristov aj naďalej, aby sme mali dostatok seminaristov aj novokňazov. Takto prechovávame istú nádej, že ak budú počty našich seminaristov dostatočne vysoké, náš seminár nimi opäť ožije. BÚ BB, Banská Bystrica, 20.3.2019

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár