Farské oznamy 2. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 2 pôstnom týždni rok C
18.3 – 24.3.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
18.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Anna a Ondre
+ Karol
Pondelok po 2. pôstnej nedeli
Utorok
19.3.2019
18:00
Vígľaš
+ manžel Peter a rodičia Magdaléna a Peter Sv. Jozef, ženícha Panny Márie (sl)
Streda
20.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Martin Jucha Streda po 2. pôstnej nedeli
Štvrtok
21.3.2019
18:00
Vígľaš
+ Jozef a Anna Štvrtok po 2. pôstnej nedeli
Piatok
22.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Červienkoví
+ sestry Hupianové
Piatok po 2. pôstnej nedeli
Sobota
23.3.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Elena Kučerová Sobota po 2. pôstnej nedeli
 Nedeľa
24.3.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 3. pôstna nedeľa C
9:30
Zvolenská Slatina
+ Jozef Plavucha
+ Štefan a Emília Kurčíkoví
  • V pôste budú bývať krížové cesty. Budú sa ich modliť konkrétne skupiny. Krížové cestu budú viesť ružencové spoločenstvá, rodinné spoločenstvá, deti, matky a ženy, muži a otcovia. Rozpis je vzadu na stolíku, preto vás prosím, zapíšte sa kto bude v danej skupine viesť krížovú cestu – kto bude za ňu zodpovedný. Časy krížových ciest budú štvrtok 17:15 vo Vígľaši a v piatok 17:15 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vo štvrtok o 19:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár