Farské oznamy 1. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. pôstnom týždni rok C
11.3 – 17.3.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
11.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Magdaléna Pondelok po 1. pôstnej nedeli
Utorok
12.3.2019
18:00
Vígľaš
+ Jozef, Peter a Eva
+ švagor Ľudovít
Utorok po 1. pôstnej nedeli
Streda
13.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Jozef a Mária Streda po 1. pôstnej nedeli
Štvrtok
14.3.2019
18:00
Vígľaš
+ Viera Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
Piatok
15.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ starí rodičia Fábryoví a Mrázoví a sestrička Margita Piatok po 1. pôstnej nedeli
Za odpustenie hriechov
Sobota
16.3.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Zuzana Prítuľová, 3.výr. Sobota po 1. pôstnej nedeli
 Nedeľa
17.3.2019
8:00
Vígľaš
+ Marta a Ondrej Kúdelka
+ vnuk Vladimír
2. pôstna nedeľa C
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • V pôste budú bývať krížové cesty. Budú sa ich modliť konkrétne skupiny. Krížové cestu budú viesť ružencové spoločenstvá, rodinné spoločenstvá, deti, matky a ženy, muži a otcovia. Rozpis je vzadu na stolíku, preto vás prosím, zapíšte sa kto bude v danej skupine viesť krížovú cestu – kto bude za ňu zodpovedný. Časy krížových ciest budú štvrtok 17:15 vo Vígľaši a v piatok 17:15 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Piata katechéza prvoprijímajúcich detí bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 13.3.2019 o 18:45 na fare a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 14.3.2019 o 18:45 v kostole vo Vígľaši. Katechéza bude trvať 45 min. Celkový harmonogram prípravy ako aj dátum prvého sv. prijímania nájdete na nástenke a na faraslatina.sk.
  • Budúci týždeň sú jarné kántrové dni a to v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. My budem sláviť kántrový deň v piatok s formulárom sv. omše Za odpustenie hriechov.
  • Dnes je zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár