Farské oznamy 8. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 8. cezročnom týždni rok C
4.3 – 10.3.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
4.3.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Štefan a rodičia z oboch strán Pondelok 8. týždňa cez rok
Utorok
5.3.2019
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 80 rokov života Márie Utorok 8. týždňa cez rok
 Streda
6.3.2019
17:00
Zvolenská Slatina
   Popolcová streda
18:15
Vígľaš
Za živých a zosnulých člonov ruže č.3 vo Vígľaši
Štvrtok
7.3.2019
18:00
Vígľaš
+ Pavel, Margita a starí rodičia z oboch strán Štvrtok po Popolcovej strede
Piatok
8.3.2019
18:00
Zvolenská Slatina
+ otec Anton a Milena Piatok po Popolcovej strede
Sobota
9.3.2019
8:00
Vígľaš
+ Marian Bielik
+ Anna Bieliková
Sobota po Popolcovej strede
 Nedeľa
10.3.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 1. pôstna nedeľa C
9:30
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 80 rokov života Márie a prosba za zdravie a BP pre rodinu
  • V stredu Popolcovou stredou začína pôstne obdobie. Tento deň je prísny pôst, kedy sa treba zdržať mäsitého pokrmu a iba 3x do dňa sa najesť z toho raz do sýta. Vo sv. omšiach 17:00 vo Zvolenskej Slatine a o 18:15 vo Vígľaši môžete prijať znak popolom ako symbol pokánia. 
  • Od štvrtka budú omše už v zmenenom letmon čase, o 18:00. Je to hlavne kôli tomu, aby čím viacerí mohli prísť na krížové cesty, či už vo Vígľaši alebo Zvolenskej Slatine.
  • V pôste budú bývať krížové cesty. Budú sa ich modliť konkrétne skupiny. Krížové cestu budú viesť ružencové spoločenstvá, rodinné spoločenstvá, deti, matky a ženy, muži a otcovia. Rozpis je vzadu na stolíku, preto vás prosím, zapíšte sa kto bude v danej skupine viesť krížovú cestu – kto bude za ňu zodpovedný. Časy krížových ciest budú štvrtok 17:15 vo Vígľaši a v piatok 17:15 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Dnes je zbierka na charitu. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár