Avízo Katolíckych novín č.9

Duchovná obnova
Venuje sa prínosu a úlohe ženy v Cirkvi, ako ju zachytávajú a predstavujú niektoré stránky Biblie.

Rozhovor
Rubrika prinášajú rozhovor s redemptoristom Jánom Janokom, ktorý sa dožíva deväťdesiat rokov života.

Téma týždňa
Katolícke noviny si pripomínajú osobnosť pápeža Pia XII.

Kultúra
Prináša reportáž z tohtoročného udeľovania Ceny Fra Angelica za prínos kresťanských hodnôt do umenia.

Listáreň
Vysvetľuje, aké sú kritériá výberu na službu lektora, kantora či mimoriadneho rozdávateľa svätého prijímania.

Téma
Katolícke noviny prinášajú rozhovor s psychologičkou Denisou Zlevskou, ktorá so svojím manželom Miroslavom vytvorila projekt s názvom Vzťahovo. „Manželstvo má byť dueto, nie duel“ tvrdia manželia Zlevskí.

Vložiť komentár