Farské oznamy 7. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 7. cezročnom týždni rok C
25.2 – 3.3.2019

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
25.2.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia z oboch strán a starí rodičia Pondelok 7. týždňa cez rok
Utorok
26.2.2019
17:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre rodinu Utorok 7. týždňa cez rok
Streda
27.2.2019
17:00
Zvolenská Slatina
+ Pavol a Katarína Volkoví Streda 7. týždňa cez rok
Štvrtok
28.2.2019
17:00
Vígľaš
+ rodičia Štefan a Paulína a ich rodičia Štvrtok 7. týždňa cez rok
 Piatok
1.3.2019
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých člonov ruže č.2 vo Zvolenskej Slatine Prvý piatok v mesiaci
O najsvätejšom srdci Ježišovom
18:15
Vígľaš
+ Ján a Katarína Výbohoví
+ Anna a Ján
Sobota
2.3.2019
8:00
Zvolenská Slatina
+ Milan Gombašan Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
3.3.2019
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 8. nedeľa v cezročnom období C
9:30
Zvolenská Slatina
+ Michal Očovan, 25.výr.
+ dcéra Júlia a manželska Margita
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 13:30 – 14:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Štvrtá katechéza prvoprijímajúcich detí bude pre deti zo Zvolenskej Slatiny v stredu 27.2.2019 o 17:45 na fare a pre deti z Vígľaša vo štvrtok 28.2.2019 o 17:45 v kostole vo Vígľaši. Katechéza bude trvať 45 min. Celkový harmonogram prípravy ako aj dátum prvého sv. prijímania nájdete na nástenke a na faraslatina.sk.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Všetkýmdarcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár