Farské oznamy 27. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 27. cezročnom týždni rok B
8.10. – 14.10.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
 Pondelok
8.10.2018
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 35 rokov manželstva Františka a Zuzany  Pondelok 27. týždňa cez rok
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej a Zuzana
Utorok
9.10.2018
18:00
Vígľaš
+ rodičia Ozánoví a súrodenci Utorok 27. týždňa cez rok
Streda
10.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária a Štefan Halajoví a Anna a Ondrej Šimiakoví Streda 27. týždňa cez rok
Štvrtok
11.10.2018
9:30
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta Štvrtok 27. týždňa cez rok
Kňazské rekolekcie
Piatok
12.10.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Margita a Libor Kurčíkoví Piatok 27. týždňa cez rok
Sobota
13.10.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia z oboch strán a švagor Pavel Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
14.10.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 28. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
+ manžel Jozef a rodičia
  • Vo štvrtok budú dekanátne rekolekcie nášho Detvianskeho dekanátu. Uskutočnia sa v našej farnosti. Začnú sa sv. omšou o 9:30 vo Zvolenskej Slatine na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Rekolekcie potom budú prebiehať na fare spoločným programom. Chcem poprosiť ochotne ženy, aby na tieto rekolekcie napiekli nejaké koláče alebo iné dobroty.
  • Aj tento školský rok 2018/19 bude prebiehať príprava detí na prvé sv. prijímanie. Príprava začne v januári 2019 a samotné prvé sv. prijímanie bude 12.5.2019 vo Zvolenskej Slatine a 19.5.2019 vo Vígľaši. Aby dieťa mohlo ísť na prvé sv. prijímanie musí byť minimálne tretiakom na ZŠ, musí chodiť na hodiny náboženstva, chodievať na nedeľné sv. omše (k čomu má aj kartičku, aby si do nej zapisoval účasť na sv. omšiach) a chodieval na farské katechézy, ktorých rozpis dostanú rodičia. Prihlášky si môžete zobrať v sakrestii kostola a vyplnené mi ich odovzdať. Viac informácii u mňa na na faraslatina.sk.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár