Farské oznamy 24. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 24. cezročnom týždni rok B
17.9. – 23.9.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
17.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef Pondelok 24. týždňa cez rok
Utorok
18.9.2018
18:00
Vígľaš
+ Jozef, Jolana a Monika Utorok 24. týždňa cez rok
Streda
19.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Jozef, nedožitých 80 rokov Streda 24. týždňa cez rok
Štvrtok
20.9.2018
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 35 rokov života Marcelky Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla a spol. mučeníkov (sp)
Piatok
21.9.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján, Anna a Rozália Kučeroví Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu  (sv)
Sobota
22.9.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Stanislav Záslav Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
23.9.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti 25. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ida Molecová, 2. výr.
  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom slávení hodov vo Zvolenskej Slatine. Všetkým Vám úprimne Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok o 19:00 bude v kostole vo Zvolenskej Slatine hodinová adorácia. Adorácia je určená pre tichú súkromnú poklonu, môže byť sprevádzaná piesňami chvál a bude trvať hodinu. Pozývame všetkých, ktorí chcú v tichu a chválach zažiť Božiu blízkosť.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár