Farské oznamy 17. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 17. cezročnom týždni rok B
30.7. – 5.8.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
30.7.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Sroková Pondelok 17. týždňa cez rok
Utorok
31.7.2018
18:00
Vígľaš
+ Anna, Július a Ján Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (sp)
Streda
1.8.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Antion Poduška Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Štvrtok
2.8.2018
18:00
Vígľaš
+ Jozef Výbošťok a rodičia Štefan a Gizela Štvrtok 17. týždňa cez rok
 Piatok
3.8.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.4 vo Zvolenskej Slatine  Prvý piatok v mesiaci
18:15
Vígľaš
+ Július Síč, 1. výr.
Sobota
4.8.2018
8:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Tršová, 1. výr. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza (sp)
 Nedeľa
5.8.2018
8:00
Vígľaš
+ Peter Kminiak 18. nedeľa cez rok B
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Chcem sa poďakovať ochotným chlapom, ktorý minulý týždeň urobili v priestoroch fary (v suteréne) dve nové WC, ktorá sa budú používať na rôzne akcie a pre detský spevokol. Taktiež sa chcem poďakovať za opravu schodov, ktoré od hlavnej cesty vedú smerok ku kostolu. Úprimné Pán Boh zaplať a nech Vám to Boh bohato odmení.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Farnosť Zvolenská Slatina organizuje dňa 18.8.2018 akciu s názvom „Vo farskej záhrade“. Bude to stretnutie v našej farskej záhrade, kde budú vystupovať rôzne spevácke zbory, bude prebiehať hovorené slovo a ďalší program o ktorom si budete môcť prečítať na nástenke a farskom webe. Celá akcia bude prebiehať ako poďakovanie za minuloročný duchovný boj v ktorom Boh ukázal svoju moc. Všetci ste srdečne pozvaní. K tejto akcii bude mimoriadna zbierka, ktorá sa uskutoční dnešnú nedeľu, poprípade môžete prispieť do pokladničky, ktorá je označená akciou vzadu na stolíku.
  • V utorok 2. augusta, možno vo farských a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva. Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár