Avízo Katolíckych novín č. 26

Príloha
Katolícke noviny prinášajú špeciálnu 24-stranovú magazínovú prílohu Leto so zaujímavými témami, reportážami a rozhovormi.

Súťaže
Katolícke noviny pozývajú všetkých čitateľov zapojiť sa do letnej súťaže s názvom: Svätý Páter Pio a výročné aktuality 2018. Štartuje tiež prázdninovú súťaž pre deti a celú rodinu s názvom: Po indiánskych stopách. Hracie karty k súťažiam nájdete ako prílohu vnútri novín.

Duchovná obnova
Zameriava sa na odkaz svätých apoštolov Petra a Pavla.

Reportáž týždňa
Pozýva na návštevu Piešťan, kde sú dve rímskokatolícke farnosti – farnosť sv. Cyrila a Metoda s dekanátom a farnosť sv. Štefana, uhorského kráľa. Svoju činnosť tam rozvíja aj Spoločnosť Ježišova.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor so známym českým kňazom, prírodovedcom, pedagógom a spisovateľom Markom Orkom Váchom o chuti žiť naplno a o tom, ako sa táto výzva týka mladých ľudí.

Listáreň
Odpovedá na otázku, ktorá sa týka odpustenia.

Leave a Comment