Farské oznamy 5.veľkonočný týždeň B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 5. veľkonočnom týždni rok B
30.4. – 6.5.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
30.4.2018
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Baláž, 1. výr.   Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli
Utorok
1.5.2018
18:00
Vígľaš
+ Ondrej a rodičia z oboch strán
+ Anna
Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Streda
2.5.2018
18:00
Zvolenská Slatina
Za živých a zosnulých členov ruže č.1 vo Zvolenskej Slatine Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Štvrtok
3.5.2018
18:00
Vígľaš
+ rodičia Pavol a Paulína Hodúľoví a otec Rudolf Lievaj Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sv)
 Piatok
4.5.2018
17:00
Zvolenská Slatina
   Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
+ rodičia Ján a Emília a rodičia z oboch strán
Sobota
5.5.2018
10:00
Zvolenská Slatina
Za birmovancov BIRMOVKA
 Nedeľa
6.5.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  6. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Anna Šimiaková, 1. výr.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná pobožnosť začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Zapisujem úmysly sv. omší na ďalší polrok, teda od júla do decembra. Celý apríl budem zapisovať iba prvé výročia a životné jubileá a od 1.mája budem zapisovať všetky ostatné úmysly.
  • Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa včera zapojili do brigády okolo kostola a fary vo Zvolenskej Slatine. Som veľmi rád, že Vás prišlo veľa, preto aj robota išla rýchlo a veľa sme urobili. Úprimné Pán Boh zaplať.
  • V sobotu o 10:00 bude v našej farnosti sviatosť birmovania, ktorú príde našim birmovancom udeliť otec biskup Marián Chovanec. Kostol bude rezervovaný hlavne pre birmovancov a ich rodiny. Rešpektujte prosím jednotlivé značenia a rezervácie. Modlite sa prosím za birmovancov, aby prijali plnosť darov Ducha Svätého.
  • Sviatosti birmovania bude predchádzať hromadná sv. spoveď, ktorá bude vo štvrtok o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Prídu viacerí kňazi dekanátu. Okrem birmovancov sa vyspovedať môžu prísť aj birmovaní rodičia a rodina birmovancov.
  • V piatok o 17:45 bude nácvik birmovancov na birmovku. Účasť je nutná.
  • Chcem poprosiť šikovné ženy, aby upiekli nejaké dobré sladko – slané dobroty, ktorými by sme ponúkli otca biskupa, ale aj všetkých, ktorí prídu v sobotu na birmovku.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment