Avízo Katolíckych novín č. 17

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa v Cykle o základoch kresťanstva zameriavajú na to, že Boh je Stvoriteľ a náš Otec.

Téma týždňa
Venuje sa aktuálnej situácii v ťažko skúšanej Sýrii.

Listáreň
Vysvetľuje, ako treba chápať neurotechnológie.

Téma
Približuje, ako môže Sväté písmo v piktogramoch pomôcť deťom so zdravotným postihnutím.

Téma
Zaostruje na zaujímavý projekt, ktorý vymysleli bratislavskí kapucíni pre deti. V Kostole sv. Štefana, kráľa, v Bratislave sú piatkové sväté omše za účasti detí venované svätým.

Leave a Comment