Organový festival 2015

III. ročník medzinárodného organového festivalu v Banskej Bystrici
pri príležitosti 300. výročia posvätenia Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
pod záštitou Mons. Mariana Chovanca, diecézneho banskobystrického biskupa a Jána Noska, primátora mesta Banská Bystrica organ

Vložiť komentár