Avízo Katolíckych novín č. 10

Duchovná obnova
Katolícke noviny vysvetľujú, ako sa brániť pokušeniam v súčasnom svete.

Rozhovor týždňa
Rubrika prináša rozhovor so športovým novinárom Andrejom Bučkom, ktorý žije a pracuje v Austrálii tretie desaťročie.

Téma
Zameriava sa na životný štýl kresťana, ktorý spočíva aj v striedmosti.

Téma
Zaostruje na Istanbulský dohovor, o ktorom sa na Slovensku diskutuje už dlhšie obdobie.

Misie a rozvoj
Predstavujú projekt, ktorý prostredníctvom umenia a hudby pomáha deťom v brazílskom meste Salvádor.

Leave a Comment