Farské oznamy 1. pôstny týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 1. pôstnom týždni rok B
19.2. – 25.2.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
19.2.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 75 rokov života Emílie a za zdravie manžela Jozefa Pondelok po 1. pôstnej nedeli
Utorok
20.2.2018
17:00
Vígľaš
+ Ján Šouc Utorok  po 1. pôstnej nedeli
Streda
21.2.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Katarína, František, Elena a Štefan Streda po 1. pôstnej nedeli
Štvrtok
22.2.2018
17:00
Vígľaš
+ Pavel Hriň, 1. výr. Katedra sv. Petra, apoštola (sv)
Piatok
23.2.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 60 rokov života Pavla a BP pre jeho rodinu Za odpustenie hriešnikov
Sobota
24.2.2018
8:00
Zvolenská Slatina
  Sobota po 1. pôstnej nedeli
 Nedeľa
25.2.2018
8:00
Vígľaš
+ Pavol, 1. výr. 2. pôstna nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 
  • Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. My budeme sláviť kántrový deň v piatok.   
  • Chcem Vás pozvať na krížové cesty, ktoré sa budú tento týždeň modliť rodinné spoločenstva našej farnosti a to vo štvrtok o 16:15 vo Vígľaš a v stredu o 16:15 vo Zvolenskej Slatine.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude V Pondelok o 17:45 štvrtá skupina na fare v Slatine, v utorok o 17:45 tretia skupina na fare v Slatine a v piatok o 17:45 druhá skupina v kostole na Vígľaši. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk
  • Dnes je zbierka na charitu. Všetkých darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment