Farské oznamy 4. týždeň cez rok B

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. cezročnom týždni rok B
29.1. – 4.2.2018

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
29.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Eva Pondelok 4. týždňa cez rok
Utorok
30.1.2018
17:00
Vígľaš
+ manžel Ondrej a syn Jozef
+ dcéra Anna
Utorok 4. týždňa cez rok
Streda
31.1.2018
17:00
Zvolenská Slatina
Za zdravie a BP pre Petra Štestného s rodinou Sv. Jána Bosca, kňaza (sp)
Štvrtok
1.2.2018
17:00
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.2 vo Vígľaši Štvrtok 4. týždňa cez rok
 Piatok
2.2.2018
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ondrej, Jolana a starí rodičia Jozef a Juliana  Obetovanie Pána (sv)

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
+ Pavel Ozan, 5. výr.
Sobota
3.2.2018
8:00
Zvolenská Slatina
  Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka (ľs)
 Nedeľa
4.2.2018
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  5. nedeľa v cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
+ Danica Malatincová, 2. výr.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Na prvý piatok pripadá aj sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývané Hromnice. Je zvykom, že sa v tento deň požehnávajú sviece, ktoré nám ako symbol svietia v čase tmy a skúšok ako svetlo nádeje. Preto si na sv. omšu môžete priniesť sviece, ktoré Vám požehnám.
  • S sobotu je liturgická spomienka Blažeja, biskupa a mučeníka. Na sv. omši o 8:00 vo Zvolenskej Slatine podľa tradície bude obrad požehnania hrdla Svätoblažejským požehnaním. Všetkých vás srdečne pozývam.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť bude podľa už avizovaného nového modelu. Adorácia vo Vígľaši začne po sv. omši vo Vígľaši cca o 9:00 a vo Zvolenskej Slatine začne o 10:30. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude budúcu nedeľu 4.2.2018 po sv. omšiach vo Vígľaši a Zvolenskej Slatine. Účasť je nutná. Termíny prijímania a celý harmonogram je na nástenke aj na farskej stránke faraslatina.sk. Prvé sv. prijímanie bude vo Vígľaši 20.5.2018 a vo Zvolenskej Slatine 27.5.2018.
  • Biskupský úrad nám poslal termín birmovky, ktorá bude v našej farnosti v sobotu 5.5.2018 o 10:00 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Birmovať príde náš diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
  • Stretnutia pre manželské páry sa uskutoční v piatok 2.2.2018 o 18:00 vo fare vo Zvolenskej Slatine. Budú to stretnutia so zaujímavou prednáškou, s diskusiou a zdieľaním, ktorých cieľom je vytvorenie spoločenstva. Všetky manželské páry sú srdečne pozvané.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude: V piatok o 19:00 prvá skupina v kostole na Vígľaši. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk.
  • V nedeľu sa budeme modliť Vyznanie viery (Verím v Boha) iným spôsobom ako sme zvyknutý. Na laviciach máte Nícejsko-Carihradské vyznanie viery, ktoré sa budem modliť a neskôr aj spievať.

Pavel Cerovský, administrátor

Leave a Comment