Avízo Katolíckych novín č. 3

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na to, aký význam má dnes heslo svätého Ignáca z Loyoly: Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu.

Rozhovor týždňa
Rubrika prináša rozhovor s Danielom Arasom z Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme o médiách a komunikácii.

Téma
Ponúka rozhovor s výtvarníčkou Danielou Olejníkovou, ktorá je jednou z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie.

Misie
Predstavujú misiu Petra Majerníka v Tanzánii.

Téma
Približuje stavebné majstrovstvo našich predkov v ľudovej architektúre.

Leave a Comment