Sv. omše

Sv. omše sú podľa týždenných farských oznamov

oznamy-2

Letný čas

  Zvolenská Slatina Vígľaš
Pondelok 18:00  —
Utorok  — 18:00
Streda 18:00  —
Štvrtok  — 18:00
Piatok 18:00  —
Sobota 8:00  —
Nedeľa 9:30 8:00

 

 

Zimný čas  

  Zvolenská Slatina Vígľaš
Pondelok 17:00  —
Utorok  — 17:00
Streda 17:00  —
Štvrtok  — 17:00
Piatok 17:00  —
Sobota 8:00  —
Nedeľa 9:30 8:00

 

 

Prvopiatkový týždeň

  Zvolenská Slatina Vígľaš
Pondelok 17:00 (18:00*)  —
Utorok  — 17:00 (18:00*)
Streda 17:00 (18:00*)  —
Štvrtok  — 17:00 (18:00*)
Piatok 17:00 18:15
Sobota 8:00  —
Nedeľa 9:30 8:00

*letný čas

 

 

 

Prikázané sviatky (ak je aj štátny sviatok)

  Zvolenská Slatina Vígľaš
Pondelok 9:30 8:00
Utorok 9:30 8:00
Streda 9:30 8:00
Štvrtok 9:30 8:00
Piatok 9:30 8:00
Sobota 9:30 8:00
Nedeľa 9:30 8:00

 

 

Prikázané sviatky (ak štátny sviatok nie je)

  Zvolenská Slatina Vígľaš
Pondelok 17:00 18:15
Utorok 18:15 17:00
Streda 17:00 18:00
Štvrtok 18:15 17:00
Piatok 17:00 18:15
Sobota 8:00 9:30
Nedeľa 9:30 8:00

 

Vložiť komentár