Avízo Katolíckych novín č. 45

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na radostnú evanjeliovú chudobu.

Téma týždňa
Približuje stravovanie detí v školských jedálňach.

Vatikán
Rubrika ponúka hlavné myšlienky z posolstva Svätého Otca Františka k Svetovému dňu chudobných.

Téma
Venuje sa spoločenskej etikete na pohrebnom obrade.

Téma
Predstavuje jedinečné drevené chrámy v Karpatoch.

Rozhovor
Rubrika ponúka rozhovor s duchovným sprievodcom pútnikov, kňazom Jánom Majerníkom.

Misie
Spomínajú na českého misionára Pavla Jáchyma Šebestu SVD, ktorý dostal titul „otec trpaslíkov“.

Vložiť komentár