Farské oznamy 31. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 31. týždni cez rok A
6.11. – 12.11.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
6.11.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Anna Šimiaková   Pondelok 31. týždňa cez rok
Utorok
7.11.2017
17:00
Vígľaš
Za zdravie a BP rodine Jozefa a Eleny Utorok 31. týždňa cez rok
Streda
8.11.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Zuzana, Ondrej, Magdaléna a Ondrej Streda 31. týždňa cez rok
Štvrtok
9.11.2017
17:00
Vígľaš
+ Július, Anna a Ján Výročie posviacky Lateránskej Baziliky (sv)
Piatok
10.11.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Peter, 2. výr.
+ Imrich, nedožitých 100 rokov
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (sp)
Sobota
11.11.2017
8:00
Zvolenská Slatina
  Sv. Martina z Tours, biskupa (sp)
Nedeľa
12.11.2017
8:00
Vígľaš
+ Mária, Anton a Pavol  32. nedeľa cez rok A

Výročie posviacky filiálneho kostola Narodenia Panny Márie vo Vígľaši

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • V stredu 8.11.2017 nácvik detského spevokolu nebude.
  • Zapisujem úmysly na sväté omše na budúci polrok (do konca júna). Zapisovať budem najprv prvé výročia smrti a okrúhle životne jubileá. Až potom od decembra budem zapisovať všetky ostatné úmysly.
  • Stretnutie birmovancov budúci týždeň bude: V Pondelok o 17:30 štvrtá skupina na fare v Slatine, v utorok o 17:30 tretia skupina na fare v Slatine a v piatok o 17:30 druhá skupina v kostole na Vígľaši. Viac informácii pre birmovancov je na faraslatina.sk.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár