Avízo Katolíckych novín č. 44

Rozhovor týždňa
Katolícke noviny sa rozprávajú s teológom Markom Heczeiom z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity o tom, kde končia naše duše po smrti.

Téma
Venuje sa téme trestu smrti.

Téma
Predstavuje zobrazenia Danteho Božskej komédie vo výtvarných dielach Dorého a Dalího.

Listáreň
Vysvetľuje, ako sa Cirkev stavia k sobášom v piatok, keď je piatok dňom pôstu.

Duchovná obnova
Zameriava sa na krízu, ktorá je šancou podrásť.

Misie
Približujú misiu slovenských kňazov medzi rumunskými Slovákmi.

Vložiť komentár