Avízo Katolíckych novín č. 42

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na pokrm večného života a nato, že sme pozvaní sýtiť našich bratov a sestry obetavou láskou.

Reportáž týždňa
Približuje prežívanie kresťanstva v Južnej Kórei.

Reportáž
Rubrika prináša reportáž z košickej farnosti Svätej rodiny na sídlisku Furča.

Téma
Spomína na Máriu Bellovú, prvú Slovenku – lekárku, ktorá zasvätila svoj život najmä boju proti tuberkulóze.

Misie
Venujú sa histórii Svetového dňa misií, ktorý budeme 22. októbra sláviť už 91. raz.

Jesenná úroda dobrého čítania
Rubrika prináša úryvok z diela Ferdinanda Štellera Andrej Radlinský.

Vložiť komentár