Avízo Katolíckych novín č. 39

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa venujú osobnosti dona Titusa Zemana, ktorého blahorečením žije celé Slovensko.

Téma
Približuje medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, ktorý je kultúrnou inštitúciou s medzinárodnou pôsobnosťou.

Rozhovor týždňa
Rubrika ponúka rozhovor s českým spisovateľom, psychiatrom, pedagógom a od októbra 2015 aj gréckokatolíckym kňazom Maxom Kašparů.

Reportáž
Zaostruje na turistami vyhľadávaný ostrov Sicília, kde sa na každom kroku stretnete s kostolom či aspoň kaplnkou.

Mladým
Rubrika predstavuje rehoľnú sestričku Mariu Valentine de los Angelesovú, ktorá šíri evanjeliovú zvesť rapom.

Vložiť komentár