Farské oznamy 24. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 24. týždni cez rok A
18.9. – 24.9.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
18.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Tereza, Michal a kňaz Michal Pondelok 24. týždňa cez rok
Utorok
19.9.2017
18:00
Vígľaš
+ Jozef, nedožitých 80 rokov života Utorok  24. týždňa cez rok
Streda
20.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Katarína a Peter Hriň Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga, mučeníkov (sp)
Štvrtok
21.9.2017
18:00
Vígľaš
+ rodičia Pavol a Zuzana, 30. výr.   Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sv)
Piatok
22.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 55 rokov manželstva Jána a Márie Piatok  24. týždňa cez rok
Sobota
23.9.2017
8:00
Zvolenská Slatina
  Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza (sp)
 Nedeľa
24.9.2017
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti  25. nedeľa cez rok A 
9:30
Zvolenská Slatina
+ Ida, 2. výr.
  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom slávení hodov vo Zvolenskej Slatine. Všetkým Vám úprimne Pán Boh zaplať.
  • Aj v tomto školskom roku bude pokračovať príprava birmovancov ku sviatosti birmovania. V piatok 22.9.2017 o 18:30 bude stretnutie prvej skupiny vo Vígľaši. V pondelok 25.9.2017 o 18:30 bude stretnutie štvrtej skupiny vo fare, v utorok 26.9.2017 o 18:30 bude stretnutie tretej skupiny vo fare a v piatok 29.9.2017 o 18:30 bude stretnutie druhej skupiny vo Vígľaši.
  • Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, biskup Marián Chovanec dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Prosím Vás, drahí bratia a sestry o modlitby za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší. Modlime sa, aby na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a sv. Františka Xaverského pán biskup Marián stále viac zrastal so svojou diecézou, aby v jeho diecéze nikdy nechýbal dostatok služobníkov oltára, kňazské a rehoľné povolania.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár