Farské oznamy 23. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 23. týždni cez rok A
11.9. – 17.9.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
11.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Mária, Pavel, Emil a brat Ján Pondelok 23. týždňa cez rok
Utorok
12.9.2017
18:00
Vígľaš
Za živých a zosnulých členov ruže č.10 vo Vígľaši Najsvätejšieho mena Panny Márie  (ľs)
Streda
13.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Helena Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp)
Štvrtok
14.9.2017
18:00
Zvolenská Slatina
+ Silvia, 5. výr. Povýšenie Svätého Kríža (sv)
 Piatok
15.9.2017
8:00
Vígľaš
+ Oľga Nosáľová, 3. výr.  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska (sl)
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
Sobota
16.9.2017
8:00
Zvolenská Slatina
  Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov (sp)
 Nedeľa
17.9.2017
8:00
Vígľaš
+ Jozef, Jolana a Monika 24. nedeľa cez rok A

Slávnosť Povýšenia Svätého Kríža, partocínium farského kostola

10:00
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a dôstojnom slávení hodov vo Vígľaši. Všetkým Vám úprimne Pán Boh zaplať.
  • Farský kostol Povýšenia Svätého Kríža vo Zvolenskej Slatine si vo štvrtok 14.9.2017 pripomína svojho patróna Povýšenie Svätého Kríža, preto bude sv. omša vo Zvolenskej Slatine a nie vo Vígľaši. Patrocínium kostola oslávime spolu slávnostnou sv. omšou a to v nedeľu 17.9.2017 o 10:00. Preto prosím ženy, ktoré môžu, aby napiekli koláče na ktorých sa po sv. omši na spoločnom agapé pohostíme. Taktiež chcem poprosiť, aby ste prišli v krojoch, aby bola táto slávnosť čo najkrajšia.
  • Samotné slávenie patróna kostola sa nazýva aj odpust. Teda je možnosť získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby boli splnene tradične podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca) a návšteva kostola v deň slávnosti.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár