Avízo Katolíckych novín č. 36

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na liturgiu hodín, ktorá spája veriacich naprieč dejinami.

Reportáž týždňa
Pozýva na návštevu známeho slovenského pútnického miesta – Marianky.

Téma
Približuje, v čom bola prevratná školská reforma Márie Terézie.

Kultúra
Predstavuje novú známku s portrétom Andreja Radlinského, ktorá bola inaugurovaná 7. júla 2017.

Listáreň
Vysvetľuje, či je neprispenie na dobročinné zbierky a neobdarovanie žobráka zanedbávaním dobrého.

Téma
Venuje sa tematike prvej pomoci.

Misie
Rubrika prináša rozhovor s Máriou Bulákovou z oravskej obce Zázrivá, ktorá donedávna pôsobila ako saleziánska misijná dobrovoľníčka v saleziánskom centre v mexickom meste Matagallinas.

Vložiť komentár