Duchovný boj za farnosť

Vo Zvolenskej Slatine sa v čase od 17.8.2017 do 20.8.2017 bude konať hudobný festival s účasťou viacerých kapiel, ktoré skryte ale aj navonok vzývajú zlo a satana. Preto Vás prosím, aby sme sa zapojili do duchovného boja proti vplyvom a dôsledkom zlého. Zapojiť sa do duchovného boja môžete nasledujúcim spôsobom:

  • omše (hlavne v čase konania sa festivalu)
  • Adorácie (po sv. omšiach)
  • Modlitbou ruženca (ružencová reťaz začína 17.8.2017 o 12:00 a zapísať sa do nej môžete v kostole)
  • Modlitbou k Michalovi archanjelovi
  • Osobnými modlitbami a obetovaním ťažkosti na tento úmysel
  • Pred sv. omšami sa budeme modlievať modlitbu k Michalovi Archanjelovi, ktorú máte v laviciach.

 

5 thoughts on “Duchovný boj za farnosť

Leave a Comment