Avízo Katolíckych novín č. 31

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na mystické zážitky, ktoré nás môžu hlbšie voviesť do reality.

Reportáž týždňa
Pozýva na návštevu známeho mariánskeho pútnického miesta Úhorná vo farnosti Smolník a ich okolia.

Téma
Vysvetľuje, akým spôsobom možno aj dnes využiť prírodu ako zelenú lekárničku.

Téma
Upozorňuje na to, že slnečné okuliare nie sú iba o móde.

Misie
Približujú, ako dovolenkujú slovenskí misionári, ktorí pôsobia v zahraničí i na Slovensku.

Dobrodružné túry do literatúry
Rubrika ponúka úryvok z diela Jula Verna Dva roky prázdnin.

Leave a Comment