Avízo Katolíckych novín č. 14

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na dve skaly – Moria a Golgota, na ktorých stoja dejiny spásy.

Rozhovor
Rubrika prináša rozhovor s historičkou umenia Zuzanou Dzurňákovou o dejinách a symbolike výtvarných diel s pašiovou tematikou.

Téma týždňa
Spomína na lekára Juraja Straussa, ktorý v januári tohto roku oslávil sto rokov. Dva mesiace nato odišiel do večnosti. Ako prvý na svete zastavil osýpkovú epidémiu

Téma
Predstavuje pastoráciu Rómov na Slovensku.

Listáreň
Odpovedá na otázku, kde končia peniaze zo zvončeka.

Misie
Približujú význam nízkoprahovej Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

 

 

Vložiť komentár