Avízo Katolíckych novín č. 7

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa zameriavajú na snúbeneckú lásku, ktorú preverí čas naplnený úctou a vernosťou.

Mária v literatúre a fatimský rok 2017
Rubrika ponúka úryvok z encykliky pápeža Jána Pavla II. Redemptoris Mater.

Téma týždňa
Predstavuje odbornou verejnosťou ocenené rekonštrukcie sakrálnych stavieb.

Kultúra
Rubrika prináša rozhovor s významným slovenským hudobníkom Mariánom Vargom.

Misie
Predstavujú misiu laickej slovenskej misionárky Kataríny Pajerskej medzi Rómami na Ukrajine.

Téma
Približuje aktivity nadšencov z okolia Banskej Bystrice, ktorí nechcú, aby skoky na lyžiach boli na Slovensku minulosťou.

 

Využite najrýchlejšiu objednávku na

www.katolickenoviny.sk

Vložiť komentár