Farské oznamy 4. týždeň cez rok A

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 4. týždni cez rok A
30.1. – 5.2.2017

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
30.1.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Lehotzký, 30. výr.
Za zdravie a BP pre Máriu
Pondelok 4. týždňa cez rok
Utorok
31.1.2017
17:00
Vígľaš
Poďakovanie za 30 rokov života Martina Výboha Sv. Jána Bosca, kňaza (sp)
Streda
1.2.2017
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 85 rokov života Ondreja Streda 4. týždňa cez rok
 Štvrtok
2.2.2017
17:00
Zvolenská Slatina
   Obetovanie Pána (sv)
18:00
Vígľaš
Za zdravie a BP pre Annu Elišku pri príležitosti 75 rokov krstu
 Piatok
3.2.2017
17:00
Zvolenská Slatina
+ Mária Pavlendová  Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka (ľs)
18:15
Vígľaš
+ Jozef Nosáľ a jeho rodičia Ján a Jolana
Sobota
4.2.2017
8:00
Zvolenská Slatina
 + Danica Malatincová, 1. výr.   Panny Márie v sobotu
 Nedeľa
5.2.2017
8:00
Vígľaš
Jaroslav a Jindřiška  5. nedeľa v Cezročnom období
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti 

 

  • Prvá katechéza prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 18:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Je to stretnutie na jednu vyučovaciu hodinu teda na 45 min, do 18:30. Celkový harmonogram prípravy detí si môžete pozrieť na nástenke alebo na farskej stránke faraslatina.sk.
  • Vo štvrtok je sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývané aj Hromnice. Je starobylým zvykom v tento deň žehnať sviece. Takže kto by chcel, prineste si v tento deň na sv. omšu sviece.
  • V piatok okrem toho, že je prvý piatok v mesiaci je aj spomienka na sv. Blažeja. V tento deň bude udeľované Svätoblažejské požehnanie hrdla.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:30 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 16:00 – 17:00.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Ja jar začne príprava birmovancov v našej farnosti. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakrestii kostola, na fare alebo z farskej stránky faraslatina.sk. Minimálny vek birmovanca v čase birmovky (r. 2018) je 13 rokov.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár