Ako vybaviť

Krst

 • Krst môžu vybavovať rodičia krsteného dieťaťa (aspoň jeden z rodičov).
 • Je potrebné priniesť kópiu rodného listu.
 • Rodičia si musia vybrať krstných rodičov, ktorí majú sv. prijímanie a birmovku.
 • Rodičia a krstní rodičia sa zúčastnia krstného poučenia podľa dohody s kňazom.
 • Krstí sa v sobotu 8:30 kostol vo Zvolenskej Slatine a 9:00 kostol vo Vígľaši.

 

Sobáš

 • Sobáši sa v kostole vo Zvolenskej Slatine, v kostole vo Vígľaši a v zámockej kaplnke na Vígľašskom zámku
 • Sobáš je potrebné vybavovať aspoň 3 mesiace pred termínom sobáša
 • Je potrebné priniesť si:
  • Krstné listy.
  • Licenciu k sobášu (ak snúbenci nebývajú vo Zvolenskej Slatine alebo Vígľaši.
  • Štátnu zápisnicu z matriky (z matriky kde bude sobáš).
  • Ak jeden zo snúbencov nie je pokrstený alebo iného náboženstva vybavuje sa dišpenz z Biskupského úradu
  • Mená svedkov, ich adresa a rodné číslo
 • Telefonicky sa treba dohodnúť na stretnutí 0908806670

Prvé sväté prijímanie

 • Rodič dieťaťa vyplní prihlášku na prvé sv. prijímanie a odovzdá ju kňazovi.
 • Dieťa bude chodiť na nedeľné sv. omše a prikázané sviatky na omše, kde si po omši v sakrestii kostola dá potvrdiť, že bolo na omši (kartičku si môžete prevziať v sakrestii kostola).
 • Dieťa bude chodiť v škole na hodiny náboženstva.
 • V kalendárnom roku 2016 budú stretnutia pre deti v pravidelných intervaloch vo Zvolenskej Slatine na fare a vo Vígľaši v pastoračnom centre pod kostolom (termín a pravidelnosť sa upresní a vyhlási v farských oznamoch).
 • Termín prvého sv. prijímanie bude upresnený ale predbežne bude v máji.

Birmovka

 • Birmovka býva každých 5 rokov. Keďže vo Zvolenskej Slatine bola birmovka v roku 2018 najbližšia birmovka bude roku 2023. Príprava začala na jar v roku 2022. Viac informácii o príprave nájdete na tejto linke.

Pohreb

 • je potrebné sa dohodnúť s pohrebnou službou na termíne pohrebu a dohodnúť tento termín s kňazom.
 • Priniesť kópiu úmrtného listu a obhliadke tela.
 • Dohodnúť sa na spôsobe pohrebu (kremácia, do zeme, zo sv. omšou alebo bez).

Vložiť komentár