Avízo Katolíckych novín č. 43

Duchovná obnova
Katolícke noviny sa venujú dôvere, ktorá rúca predsudky a môže skrátiť fyzickú aj duchovnú vzdialenosť medzi ľuďmi.

Téma týždňa
Zameriava sa na reformáciu, ktorá v 16. storočí otriasla kresťanským svetom.

Téma
Približuje lisovanie oleja za studena, ktorému sa venuje len málo výrobcov.

Téma
Zameriava sa na to, ako vznik Československa v roku 1918 ovplyvnil Slovensko a Cirkev u nás.

Listáreň
Odpovedá na otázku, či sláviť halloween alebo nie.

Využite najrýchlejšiu objednávku na
www.katolickenoviny.sk

Vložiť komentár