Farské oznamy 30. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 30. týždni cez rok C
24.10. – 30.10.2016

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
24.10.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ členovia z rodiny Jombíkovej Pondelok 30. týždňa cez rok
Utorok
25.10.2016
18:00
Vígľaš
+ rodičia Žiakoví a Vargoví Utorok 30. týždňa cez rok
Streda
26.10.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičov, Augustína a manžel Andrej Výročie posviacky chrámu, ktorého deň posviacky nie je známy (sl)
Štvrtok
27.10.2016
18:00
Vígľaš
+ Július a Anna Nosáľoví
+ Ján
Štvrtok 30. týždňa cez rok
Piatok
28.10.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Jablonka
Za zdravie a PB pri operácii Zuzany
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, (sv)
Sobota
29.10.2016
8:00
Zvolenská Slatina
Panny Márie v sobotu (ľs)
 Nedeľa
30.10.2016
8:00
Vígľaš
Poďakovanie k životnému jubileu Jána a prosba za zdravie a BP pre celú rodinu  

 31. nedeľa v Cezročnom období

 

 

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
  • Dnes je Misijná nedeľu, preto bude zbierka na Misie. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
  • Od pondelka začínam zapisovať úmysly na sväté omše na budúci polrok (do konca júna). Zapisovať budem najprv prvé výročia smrti a okrúhle životne jubileá. Až potom (po mesiaci) budem zapisovať všetky ostatné úmysly.
  • Asociácia s názvom „Otca mamu deťom“ organizuje projekt s názvom „Urob Vianoce teraz“. Jej cieľom je pomôcť ľuďom uvidieť vzor rodiny, ktorá je prítomná vo Vianociach, pomôcť ľuďom zlepšiť ich rodinné vzťahy a pomôcť Európe, aby nezabúdala na manželstvo a rodinu. Preto zorganizovala zber podpisov pod iniciatívu občanov „mama, otec a deti“. Ak sa vyzbiera milión podpisov, musí sa o tejto problematike zaoberať a hlasovať o nej Európska komisia. Túto akciu odobril a požehnal aj nás biskup Marián Chovanec. Preto sú vzadu na stolíku hárky, kde sa aj vy môžete pridať k tejto iniciatíve.

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár