Farské oznamy 26. týždeň cez rok C

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 26. týždni cez rok C
26.9. – 2.10.2016

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
26.9.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ manžel Karol a syn Milan Pondelok 26. týždňa cez rok
Utorok
27.9.2016
18:00
Vígľaš
+ rodičia a brat Jozef Sv. Vincenta de Paul, kňaza (sp)
Streda
28.9.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anna a Ondrej a brat Ján Streda 26. týždňa cez rok
Štvrtok
29.9.2016
18:00
Vígľaš
Poďakovanie Eleny za 70 rokov života Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sv)
Piatok
30.9.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Peter a Zuzana

+ dcéra Mária

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (sp)
Sobota
1.10.2016
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Povalač, 5. výr. Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi (sp)
 Nedeľa
2.10.2016
8:00
Vígľaš
+ manžel Tomáš Výboh  

27. nedeľa v Cezročnom období

 

 

9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti
 • Po dohode a zhodnotení situácie sme sa dohodli, že rekonštrukciu schodov odkladáme na jar. Nastáva pomerne veľké riziko, že by udreli mrazy a schody s robotou by vyšli navnivoč.
 • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť začne o 13:00 vo Vígľaši a o 13:30 vo Zvolenskej Slatine. Všetci ste srdečne pozvaní.
 • Pri príležitosti sviatku Panny Márie Ružencovej, 7. októbra, pápež Benedikt XVI. pripomenul, že Panna Mária nás vyzýva, aby sme znovu objavili krásu tejto jednoduchej a hlbokej modlitby. Preto aj mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca, ku ktorej Vás všetkých vyzývam.
 • Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
  Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov,
  2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách,
  3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
  (Enchiridion indulgentiarum, conc. 17).
 • Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.
 • Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac október:

Všeobecný:  Aby novinári pri vykonávaní svojho povolania boli vždy motivovaní úctou k pravde a silným zmyslom pre etiku.
Evanjelizačný:  Aby Svetový deň misií obnovil vo všetkých kresťanských komunitách radosť a zodpovednosť za ohlasovanie evanjelia.
Úmysel našich biskupov Aby sme si uvedomovali svoje kresťanské povolanie byť misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár