Farské oznamy 6. veľkonočný týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 6. veľkonočnom týždni
2.5. – 8.5.2016

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
2.5.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Božena Sokáčová Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi (sp) 
Utorok
3.5.2016
18:00
Vígľaš
+ rodičia Ján a Emília  Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov (sv) 
Streda
4.5.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Magdaléna a Pavol Kapcoví Streda po 6. veľkonočnej nedeli 
 Štvrtok
5.5.2016
17:00
Zvolenská Slatina
Poďakovanie za 70 rokov života a prosba za zdravie a BP   Nanebovstúpenie Pána (sl)
18:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti
 Piatok
6.5.2016

 

17:00
Zvolenská Slatina
Na úmysel celebranta  Piatok po 6. veľkonočnej nedeli

Prvý piatok v mesiaci

18:15
Vígľaš
Za živých a mŕtvych členov ruže č. 3 vo Vígľaši
Sobota
7.5.2016
8:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Rafael a Katarína

+ brat Ján a manžel Pavel

Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
8.5.2016
8:00
Vígľaš
+ Anna a Ján Daníkoví a syn Jaroslav a Ivan   7. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a organizovania prvého sv. prijímania vo Zvolenskej Slatine. Všetkým úprimne Pán Boh zaplať.
  • Dnes prvonedeľná hodinová pobožnosť kvôli prvému sv. prijímaniu nebude.
  • Stretnutia pre manželské páry sa uskutoční v piatok 6.5.2016 o 19:00. Stretnutie sa presúva z Vígľaša do Zvolenskej Slatiny, keďže všetky manželské páry boli zo Slatiny. Stretnutie bude v priestoroch fary, kde nacvičuje detský spevokol. Budú to stretnutia so zaujímavou prednáškou, s diskusiou a zdieľaním, ktorých cieľom je vytvorenie spoločenstva. Všetky manželské páry sú srdečne pozvané.
  • Tento týždeň je prvý piatok mesiaca. Spovedať chorých budem v piatok tak ako býva zvykom doobeda. Spovedať v kostoloch budem pol hodinu pred sv. omšou a v piatok vo Vígľaši od 14:00 – 15:30 a vo Zvolenskej Slatine od 15:45 – 17:00.
  • Hľadáme nového člena ruže č. 6 vo Vígľaši pani Ozanovej. Môžete sa prihlásiť u nej alebo u mňa.
  • Stretnutie farskej a ekonomickej rady ako bolo v pláne na štvrtok nebude.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár