Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj 2016

Všeobecný:  Aby ženy vo všetkých národoch sveta požívali úctu a boli rešpektované a aby bol ocenený aj ich nezastupiteľný sociálny prínos.
Evanjelizačný:  Aby sa v rodinách, komunitách a skupinách šírila prax modlitby posvätného ruženca za evanjelizáciu a pokoj.
Úmysel našich biskupov:  Aby hojnosť darov Ducha Svätého zoslaných na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru a spravodlivosti v oblastiach zmietaných nepokojmi a konfliktmi.

 

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a evanjelizačné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala: Túžim byť dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia, a modliť sa na úmysly nášho Svätého Otca.

Vložiť komentár