Farské oznamy 5. veľkonočný týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 5. veľkonočnom týždni
25.4. – 1.5.2016

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
25.4.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia Anton a Rozália a bratia Sv. Marka, evanjelistu (sv) 
Utorok
26.4.2016
18:00
Vígľaš
+ rodičia Sekerešoví a Robkoví

+ brat Jozef

 Utorok po 5. veľkonočnej nedeli 
Streda
27.4.2016
17:00
Zvolenská Slatina
+ Martin, Margita a syn Martin Streda po 5. veľkonočnej nedeli 
Štvrtok
28.4.2016
18:00
Vígľaš
+ Helena a Ján Výboh Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok
29.4.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ rodičia a starí rodičia Sv. Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky Cirkvi (sv) 
Sobota
30.4.2016
8:00
Zvolenská Slatina
+ Ján Sobota po 5. veľkonočnej nedeli
 Nedeľa
1.5.2016
8:00
Vígľaš
Za veriacich farnosti   6. Veľkonočná nedeľa
10:00
Zvolenská Slatina
Prvé sväté prijímanie
Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

  • Dnes je humanitná zbierka na Ukrajinu, ktorú vyhlásil sv. otec František. Všetkým darcom srdečne Pán Boh zaplať.
  • V stredu 27.4.2016 bude vo Zvolenskej Slatine predpísaná celodenná adorácia. Sviatosť Oltárnu vyložím k adorácii o 10:00 a koniec adorácie s požehnaním bude o 16:15. Vzadu na stolíku je zoznam, preto Vás prosím, aby ste sa zapísali na adoráciu, aby kostol neostal prázdny.
  • V nedeľu bude na vo Zvolenskej Slatine prvé sv. prijímanie, preto sa nedeľné sv. omše menia. Vo Vígľaši bude v nedeľu sv. omša o 8:00 a vo Zvolenskej Slatine o 10:00. Pred prijímaním bude v stredu po večernej sv. omši, ktorá sa presúva na 17:00, pre deti nácvik a v sobotu doobeda o 9:00 bude spoveď nielen pre prvoprijímajúce deti ale aj pre ich rodiny. Po spovedi bude ešte nácvik a upratovanie kostola.
  • Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a organizovania prvého sv. prijímania vo Vígľaši. Všetkým úprimne Pán Boh zaplať.
  • Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná hodinová pobožnosť kvôli prvému sv. prijímaniu nebude.
  • Hľadáme nového člena ruže č. 6 vo Vígľaši pani Ozanovej. Môžete sa prihlásiť u nej alebo u mňa.
  • Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac máj:

Všeobecný:  Aby ženy vo všetkých národoch sveta požívali úctu a boli rešpektované a aby bol ocenený aj ich nezastupiteľný sociálny prínos.
Evanjelizačný:  Aby sa v rodinách, komunitách a skupinách šírila prax modlitby posvätného ruženca za evanjelizáciu a pokoj.
Úmysel našich biskupov:  Aby hojnosť darov Ducha Svätého zoslaných na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru a spravodlivosti v oblastiach zmietaných nepokojmi a konfliktmi.

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár