Avízo Katolíckych novín č. 16

Duchovná obnova
Upozorňuje na súčasný problém odumierania ľudskosti.

Apoštolská exhortácia
Katolícke noviny približujú posynodálnu apoštolskú exhortáciu Svätého Otca Františka Amoris laetitia (Radosť z lásky).

Téma
Vysvetľuje, ako sa naučiť zvládať emócie.

Listáreň
Odpovedá na otázku, odkedy Cirkev slávi Nedeľu Dobrého pastiera.

Rozhovor týždňa
Katolícke noviny sa rozprávajú s františkánom Felixom Mária Žiškom o pastorácii nepočujúcich.

Využite najrýchlejšiu objednávku na
www.katolickenoviny.sk

Vložiť komentár