Farské oznamy 3. veľkonočný týždeň

Farnosť Zvolenská Slatina a filiálka Vígľaš

Oznamy a úmysly sv. omší v 3. veľkonočnom týždni
11.4. – 17.4.2016

Dátum Čas a miesto Úmysel sv. omše Sviatok
Pondelok
11.4.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Michal a Magdaléna Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka (sp)
Utorok
12.4.2016
18:00
Vígľaš
Poďakovanie za 80 rokov života pre Júliu a prosba o BP  Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda
13.4.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Július Mojžiš Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok
14.4.2016
18:00
Vígľaš
+ Katarína a Pavel a starí rodičia Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok
15.4.2016
18:00
Zvolenská Slatina
+ Anton Kučera, 5.výr.
+ Milena
Piatok po 3 veľkonočnej nedeli
 Sobota
16.4.2016
8:00
Zvolenská Slatina
+ Danica Malatincová Sobota po 3. veľkonočnej nedeli
16:00
Vígľaš
Sobášna sv. omša
Čertík – Svoreňová
Z nedeľnou platnosťou
 Nedeľa
17.4.2016
8:00
Vígľaš
+ Radovan  4. Veľkonočná nedeľa
9:30
Zvolenská Slatina
Za veriacich farnosti

 

  • Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 18:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 18:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Bude to už posledné vyučovacie stretnutie, kde deti preskúšam, či sú po vedomostnej stránke pripravené prijať Eucharistiu. Ďalšie stretnutia podľa harmonogramu budú už organizačné a nácvikové.

 

  • Stretnutia pre manželské páry sa uskutoční v piatok 15.4.2016 o 19:00. Stretnutie sa presúva z Vígľaša do Zvolenskej Slatiny, keďže všetky manželské páry boli zo Slatiny. Stretnutie bude v priestoroch fary, kde nacvičuje detský spevokol. Budú to stretnutia so zaujímavou prednáškou, s diskusiou a zdieľaním, ktorých cieľom je vytvorenie spoločenstva. Všetky manželské páry sú srdečne pozvané.

 

  • Rozpis lektorov nedeľných čítania nájdete na nástenke a na farskej stránke http://faraslatina.sk. Zoznam budete priebežne aktualizovaný.

 

  • Naši skauti nás pozývajú na animovanú rozprávku s názvom „Chlapec a syn“, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu 17.4.2016 o 17:00 v kultúrnom dome vo Zvolenskej Slatine. Vstupné je 1,5€. Všetci ste srdečne pozvaní.

 

  • Na budúcu nedeľu je zbierka na náš Kňazský seminár v Badíne. Všetkým darcom Pán Boh zaplať.

 

 

 

Pavel Cerovský, administrátor

Vložiť komentár