Farská pastoračná a ekonomická rada

Vo farnosti Zvolenská Slatina a Vígľaši boli do ekonomickej rady dňa 17.10.2021 vymenovaní 4 členovia farnosti na obdobie troch rokov. 

Farská pastoračná rada je poradný a pracovný orgán farára ustanovený podľa kánonu 517 §1 CIC. Spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti. Farská pastoračná rada sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácii pastoračného programu.

Farská ekonomická rada je poradný orgán farára ustanovený podľa kánonu 537 CIC, ktorého úlohou je podľa noriem kánonického práva pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti a hľadanie potrebných prostriedkov na vykonávanie kultu, pastoračných činností a dobročinnosti najmä voči chudobným.

Farská ekonomická rada

Meno a priezvisko

Zástupcovia

Mária Maľová Zvolenská Slatina
E. Balážová Zvolenská Slatina
Maštalircová Anna Vígľaš
Miroslav Androvič Vígľaš

Vložiť komentár