Farská pastoračná a ekonomická rada

Vo farnosti Zvolenská Slatina bola vykonaná 28.2.2016 voľba do Farskej pastoračnej rady a Farskej ekonomickej rady. V nedeľu 13.3.2016 boli na obdobie troch rokov vymenovaní 12 členovia farskej pastoračnej rady a na obdobie piatich rokov 4 členovia Farskej ekonomickej rady.

Farská pastoračná rada je poradný a pracovný orgán farára ustanovený podľa kánonu 517 §1 CIC. Spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti. Farská pastoračná rada sa má na základe poznania situácie vo farnosti podieľať na vytváraní a realizácii pastoračného programu.

Farská ekonomická rada je poradný orgán farára ustanovený podľa kánonu 537 CIC, ktorého úlohou je podľa noriem kánonického práva pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti a hľadanie potrebných prostriedkov na vykonávanie kultu, pastoračných činností a dobročinnosti najmä voči chudobným.

Farská pastoračná rada

Meno a priezvisko

Zástupcovia

Marián Kučera Zvolenská Slatina
Pavol Červený Zvolenská Slatina
Eva Havlíková Zvolenská Slatina
Martin Pastierovič Zvolenská Slatina
Branislav Petrinec Zvolenská Slatina
Jozef Výboh Zvolenská Slatina
Peter Krajčovič Vígľaš
Ján Výboh Vígľaš
Miroslav Oťapka Vígľaš
Juraj Varga Vígľaš
Alena Fulajtárová Vígľaš
Emília Androvičová Vígľaš

Farská ekonomická rada

Meno a priezvisko

Zástupcovia

Mária Maľová Zvolenská Slatina
E. Balážová Zvolenská Slatina
Maštalircová Anna Vígľaš
Miroslav Androvič Vígľaš

Vložiť komentár