Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí

Druhá katechéza prvoprijímajúcich detí bude v stredu o 17:45 na fare vo Zvolenskej Slatine pre deti zo ZŠ Zvolenská Slatina a vo štvrtok o 17:45 v pastoračnom centre pod kostolom vo Vígľaši pre deti zo ZŠ vo Vígľaši. Je to stretnutie na jednu vyučovaciu hodinu teda na 45 min, do 18:30.

Harmonogram stretávania sa detí bol pre jarným prázdniny upravený .** 

Dátum Čas Miesto Akcia
31.1.2016 Po sv. omši Zvolenská Slatina a Vígľaš Stretnutie s rodičmi
3.2.2016 17:45 – 18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
4.2.2016 17:45 – 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
17.2.2016 17:45 – 18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
18.2.2016 17:45 – 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
24.2.2016 ** 17:45 – 18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
25.2.2016 ** 17:45 – 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
16.3.2016 17:45 – 18:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
17.3.2016 17:45 – 18:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
30.3.2016 18:45 – 19:45 Zvolenská Slatina Katechéza s deťmi
31.3.2016 18:45 – 19:45 Vígľaš Katechéza s deťmi
13.4.2016 18:45 – 19:45 Zvolenská Slatina Skúška k prijímaniu
14.4.2016 18:45 – 19:45 Vígľaš Skúška k prijímaniu
21.4.2016 18:45 – 19:45 Vígľaš Nácvik obradu
23.4.2016 doobeda Vígľaš Spoveď
24.4.2016 10:00 Vígľaš Prvé sv. prijímanie VÍGĽAŠ
27.4.2016 18:45 – 19:45 Zvolenská Slatina Nácvik obradu
30.4.2016 doobeda Zvolenská Slatina Spoveď
1.5.2016 10:00 Zvolenská Slatina Prvé sv. prijímanie Zv. Slatina

 

Vložiť komentár