Dobrý a preláskavý Ježišu

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Modlitba k (nášmu) Ukrižovanému Pánovi Ježišovi Kristovi:

Dobrý a preláskavý Ježišu,
pred tvojou tvárou padám na kolená
a s celou vrúcnosťou duše ťa prosím a žiadam,
aby si do môjho srdca dobrotivo vtlačil city živej
viery, nádeje a lásky
ako aj opravdivú ľútosť nad mojimi hriechmi
a pevné odhodlanie ich napraviť.
Dobrý Ježišu,
s veľkým dojatím a s bolesťou duše
sám v sebe uvažujem a rozjímam o tvojich piatich
ranách;
mám pred očami, čo o tebe do tvojich úst vložil
prorok Dávid:
Prebodli moje ruky a moje nohy
a spočítali všetky moje kosti (Ž 22, 17 – 18).

 

Text v slovenskom jazyku: Rímsky misál, SSV 2021, s. 1643 n.

 

 

Vložiť komentár