Praktické uvedenie do „Halmovej“ ikony Svätého Františka Xaverského

Prológ Misia v Indii aj Japonsku bola dôležitým historickým okamihom. V nej sa pomyselne aj skutočne prenáša Evanjelium z Európy do prostredia kultúr Východu a Ázie. Pripomeňme si, že už predtým žila v týchto krajoch časť zhýralých kresťanov. V tomto kontexte sa sv. František, súčasník sv. Ignáca z Loyly v roku 1541 postupne podujíma na … Čítaj ďalej…

Podmienky odpustkov k Roku sv. Františka Xaversého

Apoštolská penitenciária v Ríme udelila počas Roku sv. Františka Xaverského (12.3.2022 – 12.3.2023) na území Banskobystrickej diecézy možnosť získať úplné odpustky* za obvyklých podmienok** v nasledovných prípadoch: A) Každý deň v banskobystrickej katedrále Ak veriaci navštívia banskobystrickú katedrálu a zúčastnia sa na jubilejnom slávení*** a istý čas venujú „modlitbám za zachovanie vernosti Slovenska ku kresťanskému povolaniu, za kňazské a rehoľné … Čítaj ďalej…

DEKRÉT k úplným odpustkom

          APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIA  k upevneniu viery a k spáse duší, mocou, ktorú jej udelil osobitným spôsobom Svätý Otec v Kristovi a našom  Pánovi, Pán František – Božou Prozreteľnosťou Pápež, po vypočutí  prosieb najdôstojnejšieho otca p. Mariána Chovanca, banskobystrického biskupa, pri príležitosti osláv na počesť svätého patróna Františka Xaverského, ktoré sa budú slúžiť odo dňa 12. … Čítaj ďalej…

PASTIERKY LIST: Rok sv. Františka Xaverského

v Banskobystrickom biskupstve: 12. marca 2022 – 12. marca 2023 Drahí bratia a sestry, srdečne a rád vás všetkých so svojimi najbližšími spolupracovníkmi pozdravujem z príležitosti vyhlásenia Roka sv. Františka Xaverského. František Xaverský, španielsko-baskický svätec, jezuitský kňaz zo 16. stor., je pokladaný za najväčšieho misionára Katolíckej cirkvi. On je patrónom nášho Banskobystrického biskupstva od jeho založenia pápežom Piom VI. … Čítaj ďalej…

MODLITBA ZA BANSKOBYSTRICKÚ DIECÉZU

Milosrdný Otče, skrze Ducha Svätého vkladáš do sŕdc veriacich dary svojej láskavosti. Ďakujeme ti za všetko, čo máme a čím sme. Na príhovor svätého Františka Xaverského daj nám silu v našej diecéze budovať spoločenstvo viery. Otvor naše uši, aby sme počuli tvoje slovo. Otvor naše oči, aby sme videli tvoju prítomnosť. Otvor našu myseľ, aby sme pochopili … Čítaj ďalej…

ŽIVOTOPIS: František Xaverský, kňaz a misionár

* 7. apríl 1506 hrad Xavier, dnes Javier pri Pamplone, Španielsko † 3. december 1552 ostrov Sancian/Shangchuan Dao pri Kantone, Čína Význam mena František: slobodný (zast. nem.) Patrón Japonska, Indie; misií, misionárov, námorníkov Bol jedným z najväčších kresťanských misionárov, dokázal sa zžiť s národom, kde pôsobil, vedel pritiahnuť k misionárskej práci domorodcov a vo svojej vlasti prebúdzať záujem o … Čítaj ďalej…

LITÁNIE K SV. FRANTIŠKOVI XAVERSKÉMU

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože,  zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden Boh,  Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý František Xaverský, Apoštol Indie a Japonska, Patrón katolíckych … Čítaj ďalej…