Materiály na štúdium – Vierouka

ZHRNUTIE TRETEJ PREDNÁŠKY  JEŽIŠ je ľudské meno Božieho Syna. KRISTUS znamená Mesiáš. Označenie PÁN vyjadruje božskú moc. Večné SLOVO, Boh Syn sa stal človekom. Prijal ľudskú prirodzenosť, ale božskú pritom nestratil. Boh Otec si vybral za matku svojho Syna Máriu, pannu z vyvoleného židovského národa, snúbenicu Jozefa z Dávidovho rodu. Keď slobodne prejavila súhlas, poslal Ducha Svätého, aby spôsobil ľudské počatie … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

 Po letných prázdninách pokračuje príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Pokračovať budeme ako sme začali na jar. Najbližšie katechézy budú v pondelok 5.9.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.9.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk.

Deväť prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Sv. Margita Mária Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú … Čítaj ďalej…