Morálka

ZHRNUTIE PATNÁSTEJ PREDNÁŠKY          Čnosť je trvalá pevná náklonnosť konať dobro, ako aj snaha konať vždy čo naj-lepšie. Čnostný človek tak robí celkom dobrovoľne a s radosťou. Mravné čnosti sa zís-kavajú úsilím rozumu a vôle. Usmerňujú a ovládajú vášne.          Hlavné čnosti: 1.múdrosť umožňuje spoznať pravé dobro a vybrať si správne prostriedky. 2.spravodlivosť je odhodlanie … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Sviatosti a sväteniny

ZHRNUTIE TRINÁSTEJ PREDNÁŠKY           Slovo Eucharistia znamená vzdávanie vďaky. Označujeme ním centrálnu sviatosť Cirkvi, sprítomnenie jedinej Kristovej obety. Ježiš zomrel za nás raz v konkrétnom pozemskom čase. Jeho obeta je však večná, trvale prítomná a účinná v ktoromkoľvek čase a na ktoromkoľvek mieste. V Eucharistii je Ježiš skutočne prítomný ako Boh a človek v znakoch chleba a … Čítaj ďalej…

Materiály na štúdium – Liturgia

ZHRNUTIE JEDENÁSTEJ PREDNÁŠKY           Cez liturgiu má Boží ľud účasť na Božích skutkoch. Kristus, náš Spasiteľ a Veľkňaz, pokračuje v Cirkvi prostredníctvom liturgie v diele nášho vykúpenia. Tak sa Cirkev stáva znakom spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi v Kristovi. Slávením liturgie sa nevyčerpáva celé poslanie Cirkvi. Musí ho predchádzať ohlasovanie evanjelia, viera a vnútorné obrátenie. … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

Najbližšie katechézy budú v pondelok 9.1.2023 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 13.1.2023 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk.

Oznam pre birmovancov

Najbližšie stretnutie birmovancov bude v pondelok 5.12.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.12.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Bude test z toho, čo ste sa naučili. Treba aby ste si doniesli pero. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

Oznam pre birmovancov

Ôsma katechéza pre birmovancov bude v pondelok 21.11.2022 o 17:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 25.11.2022 o 17:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

Materiály na štúdium – Vierouka

ZHRNUTIE ÔSMEJ PREDNÁŠKY          Pevne veríme a s nádejou očakávame, že po smrti vstúpime do večného života, ktorého bude účastná nielen nesmrteľná duša, ale aj smrteľné telo, pretože na konci čias bude vzkriesené. Táto pravda bola vždy podstatnou súčasťou kresťanskej viery. V posledný deň dostaneme späť naše vlastné telo, ale premenené, podobné Ježišovmu oslávenému telu. Život … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

Šiesta katechéza pre birmovancov bude v pondelok 24.10.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 28.10.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk. 

Katechézy o daroch Ducha Svätého

DAR MÚDROSTI Začíname cyklus katechéz o daroch Ducha Svätého. Viete o tom, že Duch Svätý tvorí dušu, životnú miazgu Cirkvi a každého jednotlivého veriaceho. Je Božou láskou, ktorá si v našom srdci robí svoj príbytok a vstupuje do spoločenstva s nami. Duch Svätý je vždy s nami, je vždy v nás, je v našom srdci. … Čítaj ďalej…

Oznam pre birmovancov

Najbližšie katechézy budú v pondelok 10.10.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 14.10.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk.   Pavel Cerovský, administrátor

Oznam pre birmovancov

 Po letných prázdninách pokračuje príprava k prijatiu sviatosti birmovania. Pokračovať budeme ako sme začali na jar. Najbližšie katechézy budú v pondelok 5.9.2022 o 18:45 v kostole vo Vígľaši a v piatok 9.9.2022 o 18:45 v kostole vo Zvolenskej Slatine. Taktiež pripomínam birmovancov, aby vytrvali v prvých piatkoch, ktoré sú podmienkou k prijatiu sviatosti birmovania. Viac informácii ako aj zhrnutie katechéz nájdete na faraslatina.sk.

Deväť prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení prostredníctvom Sv. Margita Mária Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná. Ak prerušíš deväťmesačnú … Čítaj ďalej…